Contacta amb nosaltres,
introdueix el teu telèfon o correu:


  El nostre correu electrònic

  info@symbaridium.com

  El nostre telèfon

  +34 671 054 180

  L’aigua és un bé escàs a presevar.

  DETECTEM I LOCALITZEM FUITES 
  en xarxes de serveis públics d’aigua potable.

  ¿Us ajudem?

  Serveis

  • Localització de Serveis enterrats, sense cap agressió al terreny.
  • Detectar fuites en canonades subterrànies amb l’ús de diverses tècniques: ultrasons, imatge, georadar, termografia, etc.
  • Planimetria de tots els serveis públics.
  • Telecontrolar i monitoritzar xarxes de canonades (comptadors, pressions i altres)
  • Ubicar i posicionar en GPS de cables subterranis i canonades sobre plànol
  • Detectar connexions clandestines
  • Detectar varetes en fonaments, terres, parets, etc.
  • Detectar filtracions a cobertes, estructures, etc.

  Beneficis

  • Reduir el consum d’aigua
  • Localitzar la fuita a la canonada malmesa.
  • Ubicar entramats de cables i canonades en àrees d’excavació.
  • Detectar ràpidament petites fuites redueix els costos de reparació i la seva influència a l’operació.
  • Millorar el manteniment i l’operació

  Projectes destacats

  • Inspecció per a localització de filtracions (Tarragona)
  • Localització de filtracions (Aeroport de El Prat)
  • Anàlisi de l’estructura d’una nau (Empresa BIC Ibérica)
  • Auditoria del Sistema de Reg Intensiu
  • Balanceig Xarxa Sistema contra incendis (Empresa REPSOL Petroli)